Brede School de Pauw

Op de nieuwbouw van de Brede School de Pauw in de Rijp zijn door Sunprojects 333ex zonnepanelen geplaatst. Hiermee zal de school vrijwel alle electriciteit via de zonnepanelen opwekken en gebruiken. In het gebouw komen 2 basischolen, een kinderopvang, biebliotheek, peuterspeelzaal en een centrum voor Jeugd en Gezin. 

De zonnepanelen zijn ook op het met sedum begroeide dak geplaatst. Zie de foto's