SAKS Scholen Alkmaar

SAKS heeft gekozen om 4 scholen te voorzien van zonnepanelen. Hierdoor zijn deze 4 scholen geheel CO2 neutraal qua energieverbruik. De terugverdientijd is ongeveer 7-8 jaar voor deze scholen. Bij twee scholen gaat het om schuine daken en twee andere scholen zijn platte daken. In elke school is een display voorzien waar de leerlingen en ouders de gemeten opbrengst en vermeden CO2 uitstoot iedere dag kunnen bekijken. Daarnaast kan SAKS gebruik maken van het monitoring systeem waardoor ze met 1x inloggen heel simpel via het internet de gemeten opbrengst en de totale opbrengst kunnen inzien.