de Ruimte School - Bergen

Montage op pannendak. De opgewekte zonne-energie wordt volledig verbruikt door de school. Hierdoor wordt hun energie verbruik volledig CO2 neutraal opgewekt!