PWN - veld en solar parking

Voor een aantal locaties van drinkwaterbedijf PWN worden naast de daken ook delen terrein en parkeerplaatsen voorzien van PV.