Sunprojects en energieopslag: HyDrOuS II

HyDrOuS II – innovatieve Energieopslag

Sunproject is ook projectpartner in het innovatieve HyDrOuS II, een project met steun van Operationeel Programma Oost (provincies Overijssel en Gelderland) en de Europese Unie.

Er is wereldwijd een grote behoefte aan goedkope en duurzame energieopslag-technologieën. De hoofddoelstelling van dit project is de ontwikkeling en realisatie van een hybride energieopslagsysteem op basis van de waterstof-bromide redox- flow technologie (HyDrOuS = Hybride Decentraal Opslag Systeem). Het hybride karakter van het HyDrOuS systeem komt tot uiting door combinatie van de waterstof-bromide module voor langere termijn energieopslag bij laag vermogen in combinatie met een module voor korte termijn en hoog vermogen. Het project beoogd een zo breed mogelijk inzetbaar energieopslagsysteem te ontwikkelen.

Lees meer over de innovatieprogramma's van OP Oost