Zonnepark Roodehaan 1 richting voltooiing

Zonnepark Roodehaan 1 (Groningen) vordert gestaag. Eind dit jaar moeten de ruim 81.000 dunne film zonnepanelen geinstalleerd zijn. Ook Solarmagazine besteedde er aandacht aan.

Hier een impressie van de status begin december.