Nationaal Actieplan Zonnestroom: Zonnestroom voorziet 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens volledig van elektriciteit in 2023


PERSBERICHT

Oorspronkelijk groeiscenario voor zonnestroom van 4 GWp in 2020 ontwikkelt zich naar
versneld scenario voor 10 GWp in 2023
7% van totale elektriciteitsvraag in Nederland is in 2023 afkomstig uit zonnestroom
Nationaal Actieplan Zonnestroom pleit voor passende regeling voor bezitters van
zonnestroomsystemen om zekerheid te bieden en innovaties te stimuleren voor eigen
gebruik van opgewekte elektriciteit
Arnhem, 18 november 2015 – Het Nationaal Actieplan Zonnestroom (NAZ), opgesteld door diverse
bedrijven en instellingen onder leiding van DNV GL, heeft in 2011 de doelstelling van 4 GWp
zonnestroom in 2020 in Nederland geformuleerd. Door het succes van zonnestroom in de afgelopen
jaren, ontwikkelt het groeiscenario voor zonnestroom zich naar een versneld scenario van maar liefst 10
GWp in 2023. Daarmee ondersteunt zonnestroom het Energieakkoord, en levert zonnestroom 15% van
de hernieuwbare elektriciteit in 2023. Dit komt overeen met 7% van de totale elektriciteitsvraag in
Nederland. Belangrijke drijvende kracht achter deze groei is de salderingsregeling, die voorlopig tot 2020
wordt gegarandeerd. Samen met de verwachte toekomstige flexibilisering van de tarieven, ook voor
kleinverbruikers, kan ook de innovatie worden gestimuleerd om de opgewekte stroom zoveel mogelijk
zelf te gebruiken, bijvoorbeeld via opslagsystemen. Op die manier is het mogelijk eventuele
overbelastingen van het elektriciteitsnet en de bijbehorende investeringen voor netverzwaringen te
voorkomen.
Het NAZ roept de overheid op om samen met de zonnestroomsector tot een passende regeling te komen
die zowel zekerheid biedt voor bezitters van zonnestroomsystemen, als voldoende ruimte voor innovaties
die het eigen gebruik stimuleren. De recent opgerichte Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
(NVDE) kan een goed platform bieden voor overleg tussen de betrokken partijen op dit gebied.
Groeiscenario’s
Het succes van zonnestroom in de afgelopen jaren is aanleiding voor NAZ om de horizon verder te
leggen en groeiscenario’s voorbij 2020 te schetsen. Het NAZ hanteert een hoog en laag groeiscenario en
baseert zich hierbij op een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en DNV GL naar het
potentieel voor de opwekking van zonnestroom op de daken van woningen en utiliteitsgebouwen in
Nederland. Volgens deze studie blijkt het huidige dakpotentieel ongeveer 70 GWp te zijn op basis van de
huidige technologie (‘Groeiscenario Laag’). Indien technologieverbeteringen en het potentieel buiten de
bebouwde kom wordt meegenomen stijgt dit potentieel voor zonnestroom naar 150 GWp (‘Groeiscenario
Hoog’). In de komende jaren zal zonnestroom een significante bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse
elektriciteitsvoorziening, waarbij met een hoge groeisnelheid 10 GWp in 2023 te halen is.
Nationaal Actieplan Zonnestroom
Het Nationaal Actieplan Zonnestroom zet zich sinds 2011 in om maatschappelijke barrières voor zonne
energie in kaart te brengen en weg te nemen.