Tennisvereniging Heksenmeppers Oudewater kiest voor Duurzame Energie

TV De Heksenmeppers plaveit nieuwe wegen met installatie 624 zonnepanelen

Verenigingen die serieus aan de slag gaan met energiebesparing en duurzaamheid dragen hun steentje bij aan een schoner milieu, maar kunnen ook geld besparen. TV De Heksenmeppers in Oudewater laat in het voorjaar van 2015 circa 624 zonnepanelen plaatsen op de hal met vijf tennisbanen. Vanaf dat moment zou zonne-energie in de volledige energiebehoefte van de club voorzien en streeft men naar een uitstootreductie van 80.000 kilo CO2 per jaar.

TV De Heksenmeppers, die straks het grootste arsenaal zonnepanelen van alle Nederlandse tennisverenigingen hoopt te bezitten, ondervond aan den lijve dat er veel mogelijk is op het vlak van energiebesparing voor wie de juiste route langs instanties en bedrijven kent. De club uit het Utrechtse Oudewater begon die route bij SportStroom, dat voornamelijk collectieve energieinkoper voor sportverenigingen is. Dat bedrijf voerde een energiebesparingsonderzoek uit in Oudewater waaruit al een besparing voortkwam. Geïnspireerd door een clublid dat zich beroepsmatig bezighield met zonnepanelen en een inmiddels in het leven geroepen werkgroep, deed de vereniging uitvoerig onderzoek naar meer mogelijkheden op het gebied van zonne-energie. Het volgende station was SunProjects, dat gespecialiseerd is in projectmanagement voor het plaatsen van zonnepanelen bij bedrijven en instellingen. Het bedrijf maakte de mogelijkheden inzichtelijk en wees De Heksenmeppers op een essentiële subsidieregeling: de SDE+-regeling.

Dekkend over vijftien jaar

 

Deze Stimulering Duurzame Energieproductie is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken die de productie van hernieuwbare energie moet bevorderen. Bij De Heksenmeppers zagen ze in dat deze regeling de plaatsing van een groot aantal zonnepanelen ineens heel reëel maakte. Penningmeester Leo Henkes wil liever geen precieze bedragen noemen, maar benadrukt wel dat de regeling kansen biedt. “Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om onze investering in zeven à acht jaar terug te verdienen”, aldus Henkes. De aanvraag SDE+ voor 2015 is verdeeld in negen oplopende fasen en per fase is er een deadline voor de aanvraag. De laatste meest attractieve subsidiefase is in december. Henkes: “Het is goed de aanvraag niet op het laatste moment te doen, want dan is er een reëel risico dat de pot leeg is.”

 

'Ik leer elke dag'

Hoewel de investering van De Heksenmeppers over een lange periode dus gedekt is, wil dat niet zeggen dat de club het geld nu zomaar voorhanden heeft. Daarvoor gaat de club een 'groene' banklening afsluiten met gunstige voorwaarden voor investering in duurzame energieopwekking. Het zijn allemaal zaken waar de tennisvereniging zich grondig in moest verdiepen. “Ik leer elke dag”, weet Henkes. “En lang niet alles is gebaseerd op feiten, want sommige dingen kun je alleen maar inschatten. Je moet ook een worst-case-scenario maken. Wij kunnen nu bijvoorbeeld nog niet weten hoeveel zonuren we dit jaar krijgen. De opbrengst is dus ieder jaar anders.

Daarnaast willen we niet alleen maar een 'groene vereniging' zijn, maar er ook nog wat aan verdienen”.

 

Henkes hoopt op media-aandacht als de Zonnestroom-installatie eind april in gebruik wordt genomen. “Dat zou leuk zijn, want we willen het geheel dan ook feestelijk openen. En we zijn natuurlijk ook zeker bereid andere verenigingen te adviseren die iets soortgelijks willen gaan doen.”