Zonne-Energie: De redder van het Energieakkoord

Deze column verscheen eerder in de Volkskrant. Door Peter Groot en Rolf Heynen | Oprichters van Solar Solutions en initiatiefnemers van het Nationaal Solar Trendrapport

Zonnepanelen zorgen voor werkgelegenheid, stijgende koopkracht en een duurzamer Nederland. Dankzij de zon, kunnen de doelstellingen van het energieakkoord gered worden: zonne-energie is snel  te realiseren, goedkoop, immens populair en nog lang niet uitontwikkeld.In het SER energieakkoord zijn doelstellingen voor 2020 afgesproken, daarin is vastgelegd dat 14 procent van de energieopwekking duurzaam gebeurt. Op dit moment wekken we 4,5 procent duurzaam op. Daarnaast moeten we ten minste 15.000 nieuwe voltijdbanen creëren.

Kabinet onder druk

De druk ligt op dit moment bij de regering en bij de regeringspartijen. Het ene na het andere, voor het kabinet schadelijke, onderzoek komt naar buiten.

Zo blijkt uit een uitgelekt onderzoek van Energie Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat met het huidige beleid op maximaal 10,5% uitkomen. Buiten dat dit tot een forse boete van de EU zal leiden, zal Nederland haar positie als meest fossiele energie gedreven economie van de EU verder verstevigen.

Draagvlak

Is dit een probleem voor deze regering? Bijna 200.000 huishoudens hebben inmiddels zonnepanelen. Zon is al lang geen linkse hobby meer. Volgens recent onderzoek van TNS NIPO blijkt dat een overdonderende meerderheid van leden van politieke partijen over de hele linie juist méér investeringen willen in zonne- en windenergie.

Zelfs de achterban van de VVD (71%) en PVV (68%) waren deze mening toegedaan. We staan als Nederlanders zelfs positief tegenover het verplichten van Nederland door de EU meer duurzame energie op te wekken (69%).

Maria van der Hoeven

Het gerenommeerde International Energy Agency (IEA), waar Maria van der Hoeven directeur is, kwam enkele weken terug met de voorspelling dat zonne-energie al over 35 jaar wereldwijd de belangrijkste stroombron zal zijn. Eerder al becijferde Shell in een van haar scenario’s dat zonne-energie over de hele linie van energie, dus breder dan alleen elektriciteit, over vijftig jaar de belangrijkste energiebron wordt.

Alle ogen op de zon gericht

Als minister Kamp dan een energiebron met een ‘quick fix’ zoekt om zijn SER doelstellingen te realiseren, dan doet hij er verstandig aan om primair op zonne-energie in te zetten.

Onlangs werd becijferd door DNV GL dat Nederland 400 km2 geschikt dakoppervlak heeft voor zonnepanelen (huizen en bedrijven). Daarmee kunnen we 40% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte opwekken. Dat is de helft van de EU doelstelling. En dan hebben we het alleen nog maar over geschikte daken voor zonnestroom. Dan kijken we niet naar vrijeveldopstellingen, wanden aan snelwegen of offshore.

Zonnepanelen zijn al binnen zeven jaren afbetaald en hebben een levensduur van 25 jaar, en leveren een rendement op de investering van rond de 10%, dat is ongekend  hoog en zorgt voor een enorme boost in koopkracht. Daarbij komt dat zonne-energie de afgelopen jaren alleen al voor duizenden nieuwe banen heeft gezorgd. Het zijn burgers en bedrijven die deze hele nieuwe energie-infrastructuur bekostigen. Dit geeft een enorme boost aan onze economie. Wanneer voor stabiel beleid gekozen wordt, zullen ook de woningbouwcorporaties en bedrijven massaal overstappen op zonne-energie, dat geeft de voordelen van zonne-energie niet alleen aan ondernemers en huizenbezitters, maar ook aan huurders.

Minister Kamp, kies voor een stabiel beleid voor de komende 15 jaren en volg het IEA en Shell door vol in te zetten op zonne-energie. Uw zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Solar Solutions is de grootste zonne-energie vakbeurs van de Benelux, welke op 15 en 16 april 2015 plaatsvindt in de Expo Haarlemmermeer. Kijk voor meer informatie op www.solarsolutions.nl. Meer columns van Heynen en Groot zijn te vinden op: www.good.nl/blog.